Sam Harris: Uskon loppu - uskonto, terrori ja järjen tulevaisuus

Luettu: 30.9.2008
Alkuperäinen nimi: The End of Faith - Religion, Terror and the Future of Reason
Käännös: Kimmo Pietiläinen


Toinen kirjavinkki Tiede-lehden kesälukemistosta (Tiede 7/2008, tällä kertaa Tuomas Enbuskelta. "Sam harrisin kirja on onneksi suomennettu. Harris kertoo (melko) kiihkottomasti uskonnon ajatusrakennelmista ja siitä, mitä haittaa niistä voi olla."

Uskon loppu on melko jykevä opus näistä järjestäytyneiden uskontojen rakenteista yhteiskunnassa sekä ihmisen kyvystä hiljentää järjen ääni silloinkin kun uskomukset vievät äärimmäisiin tekoihin (esimerkistä käyköön inkvisition noitavainot), ja Harris tarkastelee niitä monesta eri kulmasta. Filosofian ja teologian näkökulmat ovat suhteellisen selkeitä, mutta luku uskonnosta neurotieteiden kulmasta vaatii enemmän tuntemusta alasta kuin lukiopohjaiset luonnontieteet. Lisäselkeyttä pyritään saamaan lukuisilla viitteillä kirjan takaosassa (jotkut ovat sivun pituista pikkupränttiä mikä selvittänee, miksi niitä ei ole laitettu alaviitteiksi vaan omaan osioonsa varsinaisen tekstin jälkeen). I rest my case: kaikkein mielenkiintoisimmat jutut tuppaavat löytymään alaviitteistä.

Enbusken tekstissä on perää. Kiihkottomuuden sulkeet ovat tarpeen sillä, verrattuna neljän muun Ratsumiehen (Richard Dawkind, Christopher Hitchens ja Daniel Dennett) teksteihin Harris on ehkä kuitenkin sieltä kärkkäämmästä päästä, heti Hitchensin vieressä. Mutta itse Harrisiin palatakseni; Uskon loppu on paitsi hyvin kirjoitettu (neurobiologiaa lukuunottamatta), se on myös looginen. Provosoivimmatkin väitteet perustellaan kunnolla ja miinusta tulee ainoastaan neuron peruselementtien jättämisestä viitteistä pois vielä mutkikkaamman neuron läpikäymiseksi. Mutta ainahan liian monimutkaiset osat voi hypätä yli, kunhan ymmärtää punaisen langan, joten olkoon. Hitchensin God is not Great (suom. Jumala ei ole suuri) tai Dawkinsin The God Delusion (suom. Jumalharha) lienevät ne kaksi teosta, jotka lienee suotavaa lukea ennen Harrisin Uskon loppua, ne kun pohjustavat asiaa sekä kuvailevat samaa asiaa hieman vähemmän haasteellisista näkökulmista.