Martina Reuter & Ruurik Holm (toim.): Koulu ja valta - Skolan och makten - Dugsiga iyo awoodda

Luettu: 5.6.2010

Tulin eräs ilta listanneeksi kaikki Into-pamfletit ja päätin ruveta lukemaan niitä johdonmukaisemmin kuin toistaiseksi, eli metodilla "se mikä tulee jostain joskus vastaan".

Koulu ja valta - Skolan och makten - Dugsiga iyo awoodda on kokoelma esseitä, joissa käsitellään Suomen koulutusjärjestelmää poliittisen vallan ja yhteiskunnan odotusten välineenä. Kirjoittajina on sekä opettajia, tutkijoita että koululaisia. Aiheet vaihtelevat koulutuksen vääntymisestä tieto- ja tuhokapitalismien puristuksessa, koulutuslaitosten autonomiasta ja koulun tehtävästä vastapainona ja -rintana yhteiskunnan enenevään kapitalismiajattelulle oppilaskuntatoimintaan ja monikulttuurisuuteen.

Kirjan julkaisemista on tukenut Vasemmistofoorumi, joten teksteistä näkee vasemmistolaisideologian. Toisaalta se ei ole esillä häiritsevässä määrin, sillä paino on edelleen väitteiden ja argumenttien pohjustamisella ja perustelulla. Pidin näkökulman monimuotoisuudesta, siitä että kirjoittajissa ei ole poliitikkoja, joilla ei (luultavasti) ole enää paljonkaan käytännön kosketusta itse aiheeseen. Kuten kirjan nimikin enteilee, sisältö ei ole yksinomaan suomeksi. Yksi esseistä on julkaistu alkuperäisellä ruotsinkielellä ja sen suomenkielisellä käännöksellä (toinen ruotsinkielinen artikkeli oli tosin vain suomeksi käännettynä, mikä antaa kuvan kuin sen yhdenkin ruotsinkielisen artikkelin mukaanlukeminen oli jokin kielikiintiön tyydyttämiseksi). Yksi esseistä oli suurimmalle osalle suomalaisista mysteerinen kieli: se on kirjoitettu somalin kielellä. Näin kielitieteilijän näkökulmasta sen mukaanlukeminen pelkän suomenkielisen käännöksen sijaan oli varsin mielenkiintoinen ratkaisu, siinä kun tuli yritettyä etsiä jotain sääntöjä ja yksittäisiä sanoja (esimerkiksi af tarkoittaa kieltä, ja monikossa se on ilmeisesti afka).

Koulu ja valta antaa paljon ajattelemisen aihetta ja uusia näkökulmia vanhoihin asioihin. Mielelläni olisin lukenut moniakin aiheita pidempinä esseinä, jolloin kokonaiskuvakin olisi ollut laajempi ja aiheiden käsittely syvempi. Pamflettimuotoisuus kuitenkin pakottaa kirjan olemaan tietynlainen keskustelunavaus ja johdanto aiheeseen. Vaikka ideologinen painotus saattaakin antaa hieman yksipuolisen kuvan, pidän sitä silti toimivana ratkaisuna. Näin kukin lukija voi itse tykönään miettiä haluaako kurkistaa vastakkaiseen näkökantaa jostain toisesta kirjasta ilman, että tekstien ideologinen pohja menee sekaisin. Nyt vain tarvitsisi tietää, mistä löytyisi kokkareiden vastaava teos.

-----

Koulu ja valta muualla:
Ydin
Kasvatus ja aika
Avoimet opit -blogi

Ei kommentteja: